Wie zijn wij ?

Deze website is een initiatief van POOL, het netwerk van Belgische ombudslui. Hij wijst u de weg naar de juiste ombudsman die een oplossing kan zoeken voor uw probleem.

Elke ombudsman op deze website onderzoekt onafhankelijk en objectief uw klacht over een overheidsdienst, instelling of bedrijf.

Als uw klacht gegrond is, probeert hij via bemiddeling een oplossing te vinden voor uw probleem.

Via uw klachten kan hij structurele tekortkomingen bloot leggen en hierover aanbevelingen doen. Op die manier draagt hij bij tot een betere dienstverlening voor de burger.

Voor meer informatie over deze website, raadpleeg de rubriek FAQ.