Het jaarverslag 2015 van de Ombudsdienst van de gemeente Elsen is bereikbaar !

Indien burgers met recht en reden klaagden over een situatie die voor hen problematisch was, bleek dat in 2015 onzorgvuldigheid het vaakst de oorzaak van de ontvankelijke klachten is.
Overigens werden burgers te vaak niet genoeg geïnformeerd over hun dossiers of procedures en waren ook de behandelingstermijnen te lang.

Het is belangrijk dat elk personeelslid deze aspecten integreert in zijn dagelijks werk als zijnde essentiële principes in zijn contacten met de gebruikers.

Wanneer de burgers beter begrijpen hoe de administratie werkt en het fijne van het dossier begrijpen, wordt vaak het vertrouwen in de administratie hersteld.

Een belangrijke rol van de ombudsman is om de dialoog tussen de administratie en de burger te herstellen. Transparantie invoeren daar waar de administratie gesloten en op een eiland lijkt voor de burgers zorgt voor het herstel van het vertrouwen in de administratie.

Vertrouwen is immers het sleutelelement om kwalitatieve uitwisselingen tussen de burgers en de administratie mogelijk te maken.

Veel leesplezier !

Link naar het verslag : http://www.elsene.be/site/nl/download/rapportsannuels/rapport-annuel-omb...