Uw zoekresultaat voor "Geld"

 • U heeft een probleem met een federale administratie? De federale Ombudsman kan u helpen. Hij zoekt dan bij de administratie een oplossing voor uw probleem. Als de administratie een ...
 • De Leuvense ombudsdienst behandelt klachten over de werking van de Leuvense stadsdiensten en de lokale politie. Vindt u voor uw probleem geen gehoor bij deze diensten of bent u het oneens met een ...
 • U kan bij de ombudsdienst terecht met klachten over de stadsdiensten, het OCMW, de SNMH, de brandweer of de politie van Sint-Niklaas. Als u vindt dat één van deze diensten u slecht heeft behandeld ...
 • U ondervindt problemen met uw financiële instelling ?
  Ombudsfin helpt u bij het vinden van een oplossing voor een geschil met uw bank, uw beursvennootschap, uw vermogensbeheerder of uw ...
 • De ombudsman van Elsene behandelt klachten over de werking van de gemeentediensten van Elsene. U kunt zich tot haar wenden als u vindt dat een klacht die u bij een gemeentedienst hebt ingediend ...
 • De Brugse ombudsman is bevoegd om klachten te onderzoeken over de diensten van het Brugse stadsbestuur, het OCMW en de lokale politie van Brugge. Inwoners van Brugge kunnen bij hem ook terecht met ...
 • De Ombudsman en haar team onderzoeken verzekeringsgeschillen tussen de consument en de verzekeraar of de tussenpersoon in verzekeringen.

  Daarnaast treedt de Ombudsman ook op, als ...

 • De ombudsman voor het notariaat behandelt alle klachten van de burgers over gebrekkige dienstverlening door notarissen.De juridische domeinen zijn vooral  erfrecht, vennootschapsrecht, ...
 • Bij de ombudsvrouw van de stad Antwerpen kunt u terecht met klachten over de diensten van de stad Antwerpen, inclusief de lokale politie, het OCMW, Zorgbedrijf Antwerpen, het stedelijk onderwijs, ...
 • Als u vindt dat er tussen u en de diensten van de Stad Gent, het OCMW, de lokale politie, het Stadsontwikkelingsbedrijf of Ivago een en ander spaak is gelopen, en als u er niet in slaagt uw klacht ...