Niet akkoord met uw belastingen?

Het Centrum Particulieren van uw regio is het enige adres voor uw bezwaarschrift over uw belastingen.

Als u het bedrag op uw aanslagbiljet wil betwisten, heeft u zes maanden de tijd om een bezwaarschrift in te dienen.

Slechts één adres

Stuur uw bezwaarschrift altijd naar het Centrum Particulieren van uw regio. De adresgegevens hiervan vindt u op de tweede pagina van uw aanslagbiljet.

Als u het bezwaarschrift al per vergissing naar een inspecteur of ontvanger had gestuurd, moet die laatste uw bezwaarschrift meteen doorsturen naar het Centrum Particulieren. De datum waarop de inspecteur of ontvanger uw brief heeft ontvangen, geldt als de datum waarop u uw bezwaarschrift heeft ingediend.

Vergissingen rechtgezet

De regelgeving is gewijzigd als gevolg van een aanbeveling waarin de federale Ombudsman een versoepeling vroeg.

In het verleden kreeg de federale Ombudsman al klachten van mensen die hun bezwaarschrift naar een inspecteur of ontvanger hadden gestuurd en te laat werden verwittigd van die vergissing. Hierdoor hadden ze vaak geen tijd meer om hun bezwaarschrift opnieuw binnen de vereiste termijn naar het juiste adres op te sturen. Dat is nu rechtgezet.

Lees de instructies

Bezwaarschriften die naar een andere administratieve fiscale dienst verzonden worden, zijn niet geldig.

Voor u een bezwaarschrift indient, leest u best aandachtig de instructies op de tweede pagina van uw aanslagbiljet of raadpleegt u de FAQ op de website van de FOD Financiën.