De Ombudsmannen presenteren hun Memorandum

persbriefing memorandum ombudsman.be
Ombudsman.be, het Belgische Netwerk van Ombudsmannen, heeft zojuist zijn Memorandum voor politieke leiders in ons land aangenomen.

Ombudsman.be, het Belgische Netwerk van Ombudsmannen, heeft zojuist zijn Memorandum voor politieke leiders in ons land aangenomen.

Op basis van de observaties die zijn gedaan bij de uitoefening van hun opdrachten en de ervaringen die binnen het netwerk zijn uitgewisseld, formuleren de ombudsmannen aanbevelingen ter attentie van de politieke leiders met het oog op het bevorderen van de toegang van burgers tot hun rechten, tot diensten en tot ombudsmannen.

Hier de Memorandum ici

Er worden vijf aanbevelingen gedaan:

 

1) De toegang van burgers tot hun rechten garanderen en versterken, bijvoorbeeld door het automatisch toekenning van rechten zonder voorafgaand aanvraag of door de veralgemening van het “Only once” -principe

 

2) De toegankelijkheid van diensten en bedrijven garanderen, bijvoorbeeld door de ondersteuning te veralgemenen voor mensen die moeilijkheden ondervinden bij het gebruik van digitale administratieve procedures, of door fysieke toegangsplaatsen te behouden, ook in plattelandsgebieden

 

3) De toegang tot internet als een essentiële behoefte garanderen, bijvoorbeeld door specifieke regels vast te stellen voor minimale toegang tot kwalitatief en betaalbaar internet.

 

4) Een ombudsfunctie op elk bestuursniveau garanderen, ook op het niveau van de gemeenten en de OCMW's

 

5) Het statuut en de onafhankelijkheid van ombudsmannen garanderen, bijvoorbeeld door in de Grondwet het recht in te schrijven om een beroep te doen op een ombudsman die onafhankelijk is van de administratie of het bedrijf waartegen de burger klacht wenst in te dienen.