Een probleem met de kinderbijslag: bij wie kunt u terecht?

 Hieronder geven we aan bij wie u wel terechtkunt met een probleem met de kinderbijslag

Hoeveel kinderbijslag een kind krijgt en bij welke diensten u terechtkunt voor de uitbetaling ervan, hangt af van de woonplaats van uw kind.

Sinds 1 januari 2020 ontvangen de gezinnen die in het Brussels Gewest wonen en bij Famifed waren aangesloten, hun kinderbijslag van Famiris. Dit is de laatste stap in de bevoegdheidsoverdracht van de kinderbijslag van de federale staat naar de gemeenschappen en gewesten. 

Hoeveel kinderbijslag een kind krijgt en bij welke diensten u terechtkunt voor de uitbetaling ervan, hangt af van de woonplaats van uw kind. Vlaanderen en de Duitstalige Gemeenschap hebben het systeem in 2019 aangepast. Vanaf 1 januari 2020 passen Wallonië en Brussel hun systeem aan.

Nieuwe bedragen

Woont uw kind in Brussel, dan verloopt de overgang van Famifed naar Famiris automatisch. U hoeft niets te doen om uw recht op kinderbijslag te behouden. De bedragen van de bijslagen voor alle Brusselse kinderen werden wel aangepast.

In Vlaanderen is het Agentschap Uitbetaling Groeipakket bevoegd voor de kinderbijslag van kinderen die in Vlaanderen wonen. Daar werden de bedragen vanaf 1 januari 2019 aangepast voor kinderen die vanaf die dag geboren werden.

In Wallonië is het AVIQ al een jaar bevoegd voor de kinderbijslag. Ook in Wallonië veranderen de bedragen van de kinderbijslag, maar enkel voor de kinderen die geboren worden vanaf 1 januari 2020.

Een vraag?

Hebt u een vraag of een probleem, contacteer dan de instantie die bevoegd is voor de kinderbijslag in het landsdeel waar uw kind woont.

- Brussel : www.iriscare.be  
- Vlaanderen: www.groeipakket.be
- Wallonië: www.aviq.be  
-Duitstalige Gemeenschap: www.ostbelgienlive.be/kindergeld 

Een klacht?

Geraakt uw probleem niet opgelost of bent u niet tevreden met het antwoord dat u kreeg, dan kunt u terecht bij de bevoegde ombudsdienst. Ombudsdiensten zijn onafhankelijk, gratis en zoeken steeds een oplossing.

- Vlaanderen: Vlaamse Ombudsdienst
- Wallonië : Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
- Duitstalige Gemeenschap: Ombudsfrau der Deutschsprachigen Gemeinschaft
- Brussel: In Brussel wordt binnenkort een Ombudsman aangesteld. In afwachting daarvan, kunt u Iriscare contacteren.