De federale Ombudsman

De federale Ombudsman is een onafhankelijke collaterale instelling van de Kamer van volksvertegenwoordigers. We hebben verschillende opdrachten:

  • We behandelen klachten van burgers over federale overheidsdiensten en zoeken via dialoog naar oplossingen. We doen dit op een onafhankelijke en onpartijdige manier.
  • Op basis van deze klachten of op verzoek van de Kamer van volksvertegenwoordigers voeren we onafhankelijk onderzoek naar de werking van de federale overheidsdiensten en waken we over de rechten van de burgers.
  • We onderzoeken ook meldingen van integriteitsschendingen binnen federale overheidsinstanties en van overtredingen van de wetgeving binnen privébedrijven. In beide sectoren beschermen we de klokkenluiders.

De federale ombudsmannen zijn David Baele en Jérôme Aass.

David Baele
Jérôme Aass
Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel
Telefoon: 0800 99 961
E-mail: contact@federaalombudsman.be
Openingsuren:
Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9u tot 12u30.
Op donderdag van 13u30 tot 17u.

Waar zit u mee?

Logo van het netwerk
21.09.23
De ombudsmannen komen naar je toe!
Ombudsman.be, het Belgisch netwerk van de ombudsmannen, organiseert in oktober een OmbudsTour langs elf steden.
Het voorzitter en anderen leden van de RvB
17.01.22
91.096 klachten behandeld door het Belgische netwerk van de ombudsmannen
Doel van het netwerk is bekendheid te geven aan de ombudsmannen, de toegang van het publiek tot hun dienstverlening te verbeteren, de samenwerking
Ombudsman
10.06.21
Ontmoeting met de Kamervoorzitster
De voorzitter van het netwerk, Marc BERTRAND, heeft de door de vereniging nagestreefde doelstellingen gepresenteerd.
Resolutie over de toegang tot internet
12.02.21
Resolutie over de toegang tot internet
De leden van het Belgische netwerk van ombudsmannen (het Permanent overleg Ombudslui, kortweg POOL) hebben een resolutie aangenomen waarin zij de f
Logo van ONU
09.02.21
De Verenigde Naties roepen op om de rol van de ombudsmannen te versterken
De resolutie die de rol van de ombudsmannen wil versterken werd unaniem aangenomen tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 16 de
Blijf thuis. Zorg voor jezelf. Zorg voor anderen. Hou vol.
24.03.20
Coronavirus: ombudsmannen blijven tot uw dienst
De Belgische ombudsmannen herinneren u er aan dat hun diensten altijd voor u beschikbaar zijn.
 Hieronder geven we aan bij wie u wel terechtkunt met een probleem met de kinderbijslag
10.01.20
Een probleem met de kinderbijslag: bij wie kunt u terecht?
Hoeveel kinderbijslag een kind krijgt en bij welke diensten u terechtkunt voor de uitbetaling ervan, hangt af van de woonplaats van uw kind.