Ombudsdienst OCMW Elsene

De ombudsdienst die bevoegd was voor klachten over het OCMW van Elsene wordt voorlopig opgeschort.

Is de financiële steun niet aan u uitbetaald? Wacht u tevergeefs op een antwoord op uw verzoek? Bent u het niet eens met de beslissing van het OCMW? De bemiddelaar is bevoegd voor dit soort problemen, evenals voor andere moeilijkheden die u met het OCMW van Elsene kunt ondervinden.

U kunt contact opnemen met de administratie van het OCMW van Elsene via het contactadres op deze pagina.

Als uw situatie dringend is, kunt u altijd terecht bij de receptie van het OCMW van Elsene: Rue Jean Paquot 63b, van maandag tot vrijdag, van 8.00 tot 11.45 uur en van 13.15 tot 15.30 uur. 
Het algemene nummer van het OCMW is ook beschikbaar: 02 641 54 59 (druk op 1 voor alle eerstelijnsdiensten die een dienst aan het publiek aanbieden).
Tot slot vindt u de contactgegevens van elke specifieke dienst via deze link: https://cpasixelles.brussels/contact/

In te vullen positie
Boondaalsesteenweg 92
1050 Elsene
Telefoon: 02 641 54 59
E-mail: reclamation@cpasixelles.brussels

Waar zit u mee?

persbriefing memorandum ombudsman.be
07.05.24
De Ombudsmannen presenteren hun Memorandum
Ombudsman.be, het Belgische Netwerk van Ombudsmannen, heeft zojuist zijn Memorandum voor politieke leiders in ons land aangenomen.
Logo van het netwerk
21.09.23
De ombudsmannen komen naar je toe!
Ombudsman.be, het Belgisch netwerk van de ombudsmannen, organiseert in oktober een OmbudsTour langs elf steden.
Het voorzitter en anderen leden van de RvB
17.01.22
91.096 klachten behandeld door het Belgische netwerk van de ombudsmannen
Doel van het netwerk is bekendheid te geven aan de ombudsmannen, de toegang van het publiek tot hun dienstverlening te verbeteren, de samenwerking
Ombudsman
10.06.21
Ontmoeting met de Kamervoorzitster
De voorzitter van het netwerk, Marc BERTRAND, heeft de door de vereniging nagestreefde doelstellingen gepresenteerd.
Resolutie over de toegang tot internet
12.02.21
Resolutie over de toegang tot internet
De leden van het Belgische netwerk van ombudsmannen (het Permanent overleg Ombudslui, kortweg POOL) hebben een resolutie aangenomen waarin zij de f
Logo van ONU
09.02.21
De Verenigde Naties roepen op om de rol van de ombudsmannen te versterken
De resolutie die de rol van de ombudsmannen wil versterken werd unaniem aangenomen tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 16 de
Blijf thuis. Zorg voor jezelf. Zorg voor anderen. Hou vol.
24.03.20
Coronavirus: ombudsmannen blijven tot uw dienst
De Belgische ombudsmannen herinneren u er aan dat hun diensten altijd voor u beschikbaar zijn.
 Hieronder geven we aan bij wie u wel terechtkunt met een probleem met de kinderbijslag
10.01.20
Een probleem met de kinderbijslag: bij wie kunt u terecht?
Hoeveel kinderbijslag een kind krijgt en bij welke diensten u terechtkunt voor de uitbetaling ervan, hangt af van de woonplaats van uw kind.