Ombudsdienst voor Energie

De ombudsdienst voor energie behandelt klachten over de elektriciteits- en aardgasbedrijven.

Eric Houtman
Koning Albert II-laan 8 bus 6
1000 Brussel
Telefoon: 02 211 10 60
E-mail: klacht@ombudsmanenergie.be
Openingsuren:
van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur.

Waar zit u mee?

Het Centrum Particulieren van uw regio is het enige adres voor uw bezwaarschrift over uw belastingen.
28.11.17
Niet akkoord met uw belastingen?
Als u het bedrag op uw aanslagbiljet wil betwisten, heeft u zes maanden de tijd om een bezwaarschrift in te dienen.
De vertraging gaat over papieren aanvragen, meer bepaald voor tweedehandswagens geïmporteerd uit het buitenland, old-timers en tweedehands moto’s.
27.11.17
Vertraging voor je nummerplaat?
De overgrote meerderheid van aanvragen om nummerplaten in te schrijven, gebeurt