De Verenigde Naties roepen op om de rol van de ombudsmannen te versterken

Logo van ONU
De resolutie die de rol van de ombudsmannen wil versterken werd unaniem aangenomen tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 16 december 2020.

De resolutie die de rol van de ombudsmannen wil versterken werd unaniem aangenomen tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 16 december 2020.

Ze zet de lidstaten ertoe aan om
- onafhankelijke en autonome ombudsinstellingen op te richten op nationaal niveau en - afhankelijk van de staatsstructuur- ook op regionaal en lokaal niveau;
- een grondwettelijk en juridisch kader voor de institutionele ombudsmannen uit te werken, zodat hun mandaat groot genoeg is om bevoegdheid te hebben in alle publieke diensten ;
- voldoende financiering en de nodige middelen te voorzien voor de werking van de instelling ;
- de ombudsmannen te beschermen tegen druk, vergeldingsacties en bedreigingen.

Principes van Venetië

In de resolutie bevestigen de Verenigde Naties eveneens de noodzaak om de principes van Venetië als leidraad te gebruiken wanneer ombudsmannen opgericht of versterkt worden. Deze 25 principes vormen een internationaal referentiekader om ombudsmannen te beschermen. De Raad van Europa nam ze in 2019 aan op aangeven van het Internationaal Instituut van de Ombudsman (IOI), een internationaal netwerk van meer dan honderd ombudsmannen.  

Het netwerk van belgische Ombudsmannen is verheugd met deze resolutie van de Verenigde Naties omdat het een erkenning is dat ombudsmannen een belangrijke rol spelen in de versterking van de democratie.  

Lees de resolutie van de Verenigde Naties (in het Engels)