Délégué général aux droits de l'enfant

Le Délégué général défend les droits de tous les enfants en Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Il s'occupe des problèmes de jeunes de moins de 18 ans, dans différents domaines : éducation, aide à la jeunesse, justice, placement, santé, handicap, logement, maltraitance… 

Le Délégué général peut aussi vous fournir des informations et des conseils au sujet des droits de l’enfant.

Bernard De Vos
Rue de Birmingham 66
1080 Bruxelles
Telefoon: 02 223 36 99
E-mail: dgde@cfwb.be
Openingsuren:
Visites uniquement sur rendez-vous

Waar zit u mee?

Het voorzitter en anderen leden van de RvB
17.01.22
91.096 klachten behandeld door het Belgische netwerk van de ombudsmannen
Doel van het netwerk is bekendheid te geven aan de ombudsmannen, de toegang van het publiek tot hun dienstverlening te verbeteren, de samenwerking
Ombudsman
10.06.21
Ontmoeting met de Kamervoorzitster
De voorzitter van het netwerk, Marc BERTRAND, heeft de door de vereniging nagestreefde doelstellingen gepresenteerd.
Resolutie over de toegang tot internet
12.02.21
Resolutie over de toegang tot internet
De leden van het Belgische netwerk van ombudsmannen (het Permanent overleg Ombudslui, kortweg POOL) hebben een resolutie aangenomen waarin zij de f
Logo van ONU
09.02.21
De Verenigde Naties roepen op om de rol van de ombudsmannen te versterken
De resolutie die de rol van de ombudsmannen wil versterken werd unaniem aangenomen tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 16 de
Blijf thuis. Zorg voor jezelf. Zorg voor anderen. Hou vol.
24.03.20
Coronavirus: ombudsmannen blijven tot uw dienst
De Belgische ombudsmannen herinneren u er aan dat hun diensten altijd voor u beschikbaar zijn.
 Hieronder geven we aan bij wie u wel terechtkunt met een probleem met de kinderbijslag
10.01.20
Een probleem met de kinderbijslag: bij wie kunt u terecht?
Hoeveel kinderbijslag een kind krijgt en bij welke diensten u terechtkunt voor de uitbetaling ervan, hangt af van de woonplaats van uw kind.