Coronavirus: ombudsmannen blijven tot uw dienst

De Belgische ombudsmannen herinneren u er aan dat hun diensten altijd voor u beschikbaar zijn.

Ons land, net als de rest van Europa en ook ver daarbuiten, beleeft momenteel een grote gezondheidscrisis.

Onze gewoontes zijn op hun kop gezet en onze levenswijze is veranderd door de sociale afzondering die de federale regering ons NOODZAKELIJKERWIJS oplegt.

Meer dan ooit nodigen alle ombudsmannen, net als alle overheden en de medische wereld, u uit om de maatregelen tegen de verspreiding van het virus nauwgezet te volgen.

Een probleem met de kinderbijslag: bij wie kunt u terecht?

Hoeveel kinderbijslag een kind krijgt en bij welke diensten u terechtkunt voor de uitbetaling ervan, hangt af van de woonplaats van uw kind.

Sinds 1 januari 2020 ontvangen de gezinnen die in het Brussels Gewest wonen en bij Famifed waren aangesloten, hun kinderbijslag van Famiris. Dit is de laatste stap in de bevoegdheidsoverdracht van de kinderbijslag van de federale staat naar de gemeenschappen en gewesten.