Een probleem met de kinderbijslag: bij wie kunt u terecht?

Hoeveel kinderbijslag een kind krijgt en bij welke diensten u terechtkunt voor de uitbetaling ervan, hangt af van de woonplaats van uw kind.

Sinds 1 januari 2020 ontvangen de gezinnen die in het Brussels Gewest wonen en bij Famifed waren aangesloten, hun kinderbijslag van Famiris. Dit is de laatste stap in de bevoegdheidsoverdracht van de kinderbijslag van de federale staat naar de gemeenschappen en gewesten.