Uw zoekresultaat voor 'Santé et bien-être'

Ombudsman Search Keyword block

seniors, handicap, mutuelle, CPAS

Image
Illustration

Ombuds Brussel

Ombuds Brussel onderzoekt de klachten van iedere persoon die zich persoonlijk benadeeld voelt door een handeling of de wer

928

Ombudsman Landsbond der Christelijke Mutualiteiten

Bij de ombudsman kan je terecht wanneer je niet akkoord gaat met de manier waarop je CM-ziekenfonds je klacht behandelde.

144

Ombudsvrouw van de Duitstalige Gemeenschap

De ombudsman behandelt klachten over overheids-en onderwijsinstellingen, gemeenten of OCMW's van de Duitstalige Gemeenschap.

303

De federale Ombudsman

De federale Ombudsman is een onafhankelijke collaterale instelling van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

44

Ombudsdienst voor Energie

De ombudsdienst voor energie behandelt klachten over de elektriciteits- en aardgasbedrijven.

106

Ombudsman Gemeente Elsene

De ombudsman van Elsene behandelt klachten over de gemeentediensten van Elsene.

94

Ombudsman OCMW Schaarbeek

De ombudsman van het OCMW van Schaarbeek behandelt klachten over de diensten van het Schaarbeekse OCMW.

728

Ombudsdienst OCMW Elsene

De ombudsdienst die bevoegd was voor klachten over het OCMW van Elsene wordt voorlopig opgeschort.

544