Consumentenombudsdienst

De consumentenombudsdienst is bevoegd voor alle consumentenklachten.

Uw probleem kan gaan over: telecommunicatie, energie (gas en elektriciteit), uw bank, uw verzekeringen, de spoorwegen, bpost. Maar de consumentenombudsdienst behandelt evengoed uw klachten over elektrische huishoudapparaten, meubelen, textiel, reizen, voertuigen, eetwaren, gerechtsdeurwaarders, enz.

 

Katelijn Exelmans
North Gate II
Koning Albert II-laan, 8 bus 1
1000 Brussel
Telefoon: 02 702 52 00
E-mail: contact@consumentenombudsdienst.be
Openingsuren:
van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur

Waar zit u mee?

Het Centrum Particulieren van uw regio is het enige adres voor uw bezwaarschrift over uw belastingen.
28.11.17
Niet akkoord met uw belastingen?
Als u het bedrag op uw aanslagbiljet wil betwisten, heeft u zes maanden de tijd om een bezwaarschrift in te dienen.
De vertraging gaat over papieren aanvragen, meer bepaald voor tweedehandswagens geïmporteerd uit het buitenland, old-timers en tweedehands moto’s.
27.11.17
Vertraging voor je nummerplaat?
De overgrote meerderheid van aanvragen om nummerplaten in te schrijven, gebeurt