Ombudsdienst voor de Private Arbeidsbemiddeling

Elke (kandidaat-)werknemer die contact heeft met een selectie-, uitzend- of projectbureau of met een dienstencheque- of outplacementbedrijf kan een beroep doen op de ombudsdienst voor de private arbeidsbemiddeling om informatie te vragen over zijn rechten. U kunt ook een klacht bij de ombudsdienst indienen als u meent dat u niet goed werd behandeld door deze bedrijven die lid zijn van Federgon. 

.
Havenlaan 86 C bus 302
1000 Brussel
Telefoon: 0800 99 823
E-mail: ombuds@federgon.be
Openingsuren:
op afspraak

Waar zit u mee?

Het Centrum Particulieren van uw regio is het enige adres voor uw bezwaarschrift over uw belastingen.
28.11.17
Niet akkoord met uw belastingen?
Als u het bedrag op uw aanslagbiljet wil betwisten, heeft u zes maanden de tijd om een bezwaarschrift in te dienen.
De vertraging gaat over papieren aanvragen, meer bepaald voor tweedehandswagens geïmporteerd uit het buitenland, old-timers en tweedehands moto’s.
27.11.17
Vertraging voor je nummerplaat?
De overgrote meerderheid van aanvragen om nummerplaten in te schrijven, gebeurt