Ombudsman pensioenen

De ombudsman pensioenen behandelt klachten over uw wettelijk pensioen als werknemer, zelfstandige, ambtenaar en over de Inkomensgarantie voor Ouderen.

Hij behandelt ook klachten over de werking van de pensioendiensten.

 

Tony Van Der Steen
WTC III
Simon Bolivarlaan 30 bus 5
1000 Brussel
Telefoon: 02 274 19 80
E-mail: klacht@ombudsmanpensioenen.be
Openingsuren:
van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur

Waar zit u mee?

Het Centrum Particulieren van uw regio is het enige adres voor uw bezwaarschrift over uw belastingen.
28.11.17
Niet akkoord met uw belastingen?
Als u het bedrag op uw aanslagbiljet wil betwisten, heeft u zes maanden de tijd om een bezwaarschrift in te dienen.
De vertraging gaat over papieren aanvragen, meer bepaald voor tweedehandswagens geïmporteerd uit het buitenland, old-timers en tweedehands moto’s.
27.11.17
Vertraging voor je nummerplaat?
De overgrote meerderheid van aanvragen om nummerplaten in te schrijven, gebeurt